موانع و تحریم های مهم داخلی قالی ایران | علی سلیمانی

موانع و تحریم های مهم داخلی قالی ایران | علی سلیمانی
 فروردین ۲۹, ۱۴۰۰  goroob online  7 هنر
موانع و تحریم های مهم داخلی قالی ایران | علی سلیمانی

موانع و تحریم های مهم داخلی قالی ایران | علی سلیمانی

فعال حوزه قالی- تبریز

حوزه فرش دستبافت ایران، این روزها دوران سختی را می گذراند. عصری که در آن قرار گرفته؛ ایام فشار داخلی و خارجی بر هویت ملی ایران یعنی فرش دستبافت است. گذر از تحریم های خارجی به باور اغلب فعالان این حوزه اگرچه سخت و توان فرساست. یا هر چند در کاهش مضاعف تولید و صادرات و در نهایت اشتغال زایی سهم عمده ای دارد. یا اینکه در نوآوری و ایجاد ابتکار و جهش تولید و امید به آینده موانعی ایجاد می کند اما این مانع همگانی است. همراهی و همدلی دولت و مردم برای گذر از این مانع هر چند بزرگ؛ امری فراگیر است ولی نیاز به همکاری کلیه حوزه ها دارد. از طرفی وقتی از تحریم خارجی صحبت می شود نقطه مقابل کشور، بد خواهان خارجی قرار دارند. شاید تحمل یکسان این موضوع بسیار آسانتر از تحریم های داخلی برای تولید کنندگان و صادرکنندگان در عرصه های مختلف به ویژه فعالان حوزه قالی است. همه ما می دانیم در حوزه های اقتصادی و تجاری مسیر های قانونی و بین المللی بانکی نظیر lc یا به عبارتی اعتبارات اسنادی و… برای کشور ما محدودیت های تحریمی وجود دارد. از این نظر به شیوه های مختلف سعی می شود تولید و به ویژه صادرات انجام پذیرد. اگر چه آمارهای فرش دستبافت سیگنال های منفی به جامعه قالی کشور می فرستند اما کوشش و تلاش مجموعه های مختلف فرش حاکی از امید این هنر- صنعت و تجارت در شرایط فعلی دارد. قالی ایران هیچوقت تسلیم محدودیت های تاریخی نشده است. مطالعه عرصه های تاریخ مکاتب قالی ایران نشان از فرازو نشیب های متعددی دارد اما اینکه چرا مغلوب هجمه های زمانی خود نشده؛ نشان از مردمی بودن آن است. اینک در برهه ای دیگر از زمان زورآزمایی می کند اما گذر زمان این هنر سنتی با هویت ملی را با ابزار های جدیدی روبرساخته است. این هنر- صنعت با شناخت و مطالعه دقیق و تعمیق در رفتار های تجاری تازه؛ راه خود را به سوی فضای جدید بین المللی توسط فعالان فرش باز می کند. اما در مسیر جهانی بنا به شرایط حاکم بر تحریم؛ همانند سایر کالاها در بهره مندی از شیوه های بانکی بازو سایر فرآیند هادر عرصه تجارت جهانی باز می ماند. اگر چه به مدد تلاش و تجربه دست اندرکاران مر بوطه گام های پویایی متناسب با توان خود بر می دارد لیکن سطح تحریم های خارجی به اندازه تحریم ها و بی مهری های داخلی آزار دهنده نیست. شاید صراحتا بتوان گفت که تحریم های خارجی؛ از جانب دشمنان است اما علت تحریم های داخلی چیست؟
در این نوشتار قصد ما صرفا بیان موانع؛ بی مهری ها و تحریم های داخلی در حوزه قالی است. رفع این موانع و تحریم های داخلی بسیار مهمتر از تحریم های خارجی است. در خصوص مالیات برفروش و مواد اولیه فرش دستبافت؛ پیمان سپاری ارزی بر قالی و ایجاد تعرفه بر واردات مواد اولیه ان است. بسیار جای نارضایتی است که بر هنر-صنعت و تجارتی همچون قالی محدودیت هایی اعمال می کنیم که هویت ملی و پرچم دوم ایران است.

■ حذف مالیات بر فروش قالی و مواد اولیه فرش دستبافت
فرش دستبافت ازمالیات معاف است اما فروش فرش دستبافت و مواد اولیه قالی معاف نیست. فرآیند قالی از طراحی؛ نقاشی؛ بافت؛ تولید؛ رنگرزی؛ چله کشی؛ دارکشی؛ فروش مواد اولیه؛ تا فروش و صادرات و سایر حرف جانبی دیگر به چرخه مستمری می ماند که کاملا به یکدیگر وابسته است. همانند خانواده ای که بر یکدیگر اثرات متقابلی دارند. فعل و انفعالات؛ تحولات و تغییرات قیمتی و ساختاری هر کدام از چرخه قالی برکلیه شئون و سرنوشت هر کدام از چرخه های دیگر قالی تاثیر مستقیمی دارند. تصور اینکه اخذ مالیات از فرش فروشان هیچ ارتباطی به بافندگان ندارد تصوری غلط و باطلی است. چرخه قالی از صفر تا صد ارتباط شکلی و ماهوی به همدیگر دارند. بار مالیات بر فروش قالی در عرصه های بافت و تولید نمایان می شود. در نهایت کاهش اشتغال زایی و تعطیلی فعالیت تولید آن و در نهایت کاهش و از بین رفتن مهمترین هنر- صنعت و تجارت ایران. اصلا معنی و مفهوم اخذ مالیات از فروش فرش دستبافت چیست؟ نمی توان معادله جداگانه در عرصه تولید قالی بر آن نوشت. از طرفی اخذ مالیات بر فروش فرش دستبافت در خیلی از اوقات موجب کمرنگ شدن تبلیغات از طرف فروشندگان به دلیل ترس از شناسایی می گردد. مالیات بر فروش مواد اولیه قالی در مراحل متعدد عمده فروشی و خرده فروشی نیز تاثیر به سزایی در کاهش تولید و صادرات و در نهایت اشتغال زایی دارد لذا حذف مالیات بر فروش قالی و مواد اولیه فرش دستبافت یکی از مهمترین موارد رفع موانع و تحریم داخلی است تا حداقل بخشی از چرخه های قالی نفس راحتی بکشد.

■ حذف کامل تعرفه واردات بر مواد اولیه قالی ایران
گرانی مواد اولیه قالی در فرآیند تولید و آنالیز قیمت تمام شده آن تاثیر به سزایی در افزایش قیمت فر ش دستبافت دارد. قیمت مواد اولیه و از طرفی نرخ بالای دستمزد و سایر هزینه های جانبی بر اساس تورم موجود باعث کاهش تولید می گردد لذا در این راستا حذف کامل تعرفه واردات این محصول یکی از اولویت های مناسب در پیشبرد تولید و در نهایت اهداف اشتغال زایی و صادرات آن محسوب می شود.

■ حذف پیمان سپاری ارزی قالی
یکی از ظلم هایی که در حق فرش دستبافت ایران در دوران های مختلف انجام شده است. اخذ پیمان ارزی از صادرکنندگان قالی ایران است. هنر- صنعتی که حاصل بافتن ها و ساختن های مسئولانه می باشد، هویتی که پرچم دوم ایرام محسوب می گردد. چگونه است که به عوض حمایت اصولی و معرفی کشور از طریق این هویت توسط دولت با اعمال مالیات و اخذ پیمان ارزی زمین گیر می شود. آیا اینگونه محدودیت ها و تحریم ها بر حوزه قالی ایران جزء مصادیق تحریم داخلی نیست؟
فعالان فرش دستبافت ایران بارها بر این امر تاکید دارند. مبنی بر اینکه دولت دست از تحریم ها داخلی بردارد. تا به مدد تلاش و تجربه بخش های دولتی و غیر دولتی؛ بتوانیم برای فائق آمدن بر تحریم های خارجی راهکار های موثری پیدا کنیم. آسیبی که تحریم های داخلی بر پیکره فرش دستبافت وارد می کند تحریم های خارجی وارد نمی کند. ضرورت دارد دولت مردان بدانند قالی هویت ملی ایران است. مگراز هویت کشور مالیات اخذ می گردد؟ زمانی در سال 1373 حداقل صادرات آن به 2میلیارد دلار می رسید ولی اینک با مشکلات پیش رو با تمام توان ایستاده است. پس بیشتر از این کمر به نابودی آن نبندیم. در کشورهای دیگر از هویت ملی حمایت می شود نه اینکه با وضع قوانین کمر شکن؛ کمر بر نابودی آن بسته شود. صدها بار این موضوع از طرف جامعه فرش کشور بیان شده؛ اما بنا به دلایلی با بی مهری از کنار آن گذشته شده است. اینک که قالی ایران در مدار نشیب قرار دارد بر حاکمان دولتی واجب است بر هویت ملی ایران توجه عمیقی داشته باشند. این هویت ریشه در تاریخ دارد. ایران را با قالی و قالی را با ایران می شناسند. تا زمانی که قالی از پیمان سپاری ارزی؛ مواد اولیه و فروش فرش دستبافت معاف نشوند هیچ کاری برای قالی انجام نشده و سایر حمایت های مینیاتوری دردی از جامعه قالی ایران بر طرف نخواهد کرد. اگرچه حمایت های بیمه ای نظیر بیمه قالیبافان؛ ارائه تسهیلات؛ اعزام های تجاری؛ آموزش و پژوهش و سایر موارد دیگر جزء مطالبات جامعه قالی کشور قلمداد می گردد لیکن رفع موانع استراتژی فرش دستبافت ایران در پیشبرد اهداف توانمند قالی نقش کلیدی دارد.
در خاتمه اعلام می دارد دولت چشم خود را از درآمد از فرش بردارد و نقش حمایتی اش را پر رنگ کند چون روح ایران نه با نفت و معدن و سایر صنایع دیگر بلکه با قالی در دنیا شناخته شده است.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

© تمامی حقوق متعلق یه نشریه می باشد

طراحی سایت ، فرابین پندار تبریز