ماهیت حقوقی پول بیت کوین و فلسفه تاسیسی آن از منظر حقوق اقتصادی

ماهیت حقوقی پول بیت کوین و فلسفه تاسیسی آن از منظر حقوق اقتصادی
 اسفند ۲, ۱۳۹۹  goroob online  اقتصاد , حقوق
ماهیت حقوقی پول بیت کوین و فلسفه تاسیسی آن از منظر حقوق اقتصادی

ماهیت حقوقی پول بیت کوین و فلسفه تاسیسی آن از منظر حقوق اقتصادی

دکتر مهدی شبروهی– حقوقدان

بدوا لازم است ادبیات زبانی و واژگانی بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتالی را که بین الافواهی متداول شده است اصلاح کنیم زیرا بیت کوین به لحاظ قواعد نظام پولی بین المللی «ارز» محسوب نمی شود زیرا ارز در قبال پول ملی به واحدهایی از معیارهای سنجش دارایی گفته می شود که قابلیت رجوع به مرجع با انقیاد به اعتبار مالیتی درون سرزمینی و ملی داشته باشد مثل انواع پولهای کشورهای دیگر در قبال پول ملی کشور ایران .این تعریف شامل کلیه پولهای متعلق کلیه کشورها در مقابل کشورهای دیگر می شود و صرف اعتبار مبادله ای، موید تعریف ماهیت ارز نیست بلکه بعضی از پولهای کشورهای پبشرفته و معتبر دارای قابلیت مبادله ای عمومی و مرجع تعیین ارزشیابی سایر پولها در چرخه مبادله جهانی است مثل دلار ،یا یورو و دینار و درهم و قس علیهذا که به این قبیل پولهای ملی آن کشور در مقابل تبادلات پولی کشورهای دیگر ارزهای معتبر گفته می شود.
اما بیت کوین بدلیل فقدان قابلیت رجوع به مرجع است و با کلیه پولهای ملی کل کشورها در صورت توافق اعتباری مبادله ای، قابل تبادل است و نیازی به قواعد change «چنج» ندارد از این نظر به معنی حقوقی و اقتصادی دقیقا دارای معیار پول و وصف بیانی پول فرا ملی است و بکار بردن ارز در مورد این پول، استعمال مقرون به خطا و ناشی از اغلاط کثیره مشهور است که مضمونا درست تلقی میشود ولی از نظر نظام مفهوم شناسی در مغایرت کامل با ارز قرار داردماهیت حقوقی پول بیت کوین و فلسفه تاسیسی آن از منظر حقوق اقتصادی
■ بیت کوین، پول یا کالا
در نظام حقوقی و معیارهای سنجه ی ارزیابی حق و مالیت کالایی که وصف شیئیتی به آن اطلاق میشود، پول باالذاته کالا محسوب نمی شود بلکه به جهت قابلیت انباشت و ذخیره شیئیتی و پس انداز به بیان مدرن و متجددانه در حکم کالا است و ماهیت کالایی به آن عارض می شود و این ماهیت جوهره ای نیست، و چون پول معمول و متداول صرف نظر از اشکال مختلف طرحواره ای و جسمانیتی، دارای قابلیت لزومی رجوع به مرجع است و شما میتوانید میزان معینی از پول فیزیکی یا پول تحریری هر کشوری را به بانک مرکزی آن کشور و یا کشوری که پول آن کشور را به عنوان ارز قابل مبادله و معتبر بلا واسطه بشناسد می باید میزانی از طلا که مرجع پولی کلیه پولهای جهان بطور عمده می باشد به هنوان کالای مرجع به شما تسلیم نماید که این میزان برابر با ارزش خاص پول یک کشور خاص است. اما بیت کوین فاقد کیفیت رجوع به مرجع است و پشتوانه ای به عنوان طلا که پشتوانه بلا معارض جهانی و تکنولوژی پایدار مثل کشورهای آمریکا و بعضی کشورهای اروپایی نیست و به این دلیل ابزار سنجه و ارزیابی کالا و اموال و اشیاء نیست بلکه خود کالاست و چون فاقد شیئیت و جسمانیت باالاصل و جوهره ای است از شاخصه اعتباری پول بهره مند است که این شاخص کاملا اعتباری و قائم به تقاضای مطلق است و اگر تقاضایی برای تملک اعتباری آن وجود نداشته باشد ارزش اعتباری و وجود اعتباری آن مساوی با صفر ریاضی است، از این نظر در نظام حقوقی پول، حق محسوب نمی شود و در صورت صفر شدن ارزش ،به عنوان یک دارایی عینی و قابل تعقیب قانونی در نظام جهانی حفاظت از حق نیست.

■ ماهیت حقوقی پول در نظام بانکداری و پارادوکس بیت کوین و نظام بانکی
آنچه که مسلم است با پیدایش اولین تاسیسات ذخیره گاههای پولی در جهان و سپس تاسیسات بانکی در نظام پولی جهانی، مالکیت اعم از اموال، اشیاء به صورتهای تام و حکمی که ارزش مالیت آن قابل محاسبه و ارزیابی باشد از نظام تک وجهی که کل مالکیت عینی آن وابسته به جسمانیت شیئیتی بوده است دارای وجهی دیگر به عنوان وجه مدیریتی شده است و اساس تبیین دو وجهی شدن مالکیت، تاسیس بانک به بیان امروزی، پس از اختراع پول بوده است. با یک مثال مصداقی به وضوح این پدیده مساعدت خواهد شد. وقتی شما پولتان را در بانک قرار می دهید چه به صورت سپرده مدت دار یا دیداری، عملا وجه مدیریتی مالکیت پول را به بانک واگزار نمودید، چون وجه شیئیتی آن در اختیار شماست و یا در مبادلات پرداختهای جاری در اختیار فرد دیگری قرار داده میشود، اما وجه مدیریتی آن در اختیار بانک است. یا سهام عدالت و سهام شرکتهای سهامی دیگر، وجه شیئیتی آن نزد مالک و دارنده سهام است ولی وجه مدیریتی آن در دست دولت است و شخص دارنده سهام عدالت نقشی در مالکیت وجه مدیریتی سهام عدالت ندارد و همینطور مالکین و سهامداران شرکتهای سهامی مالکیت وجه مدیریتی سهام را به مدیران شرکت واگذار کرده اند، اما بیت کوین دارای مالکیت یک وجهی و فقط شیئیتی است و مالکیت مدیریتی آن از هیچ امکان حقوقی بر خوردار نیست و دارای پارادوکس پایدار مالکیت حکمی و تام کالایی است که فقط به اعتبار تقاضا موجودیت خود را در اذهان باز تولید میکند و هیچ ابزاری برای صیانت از حق مالکانه آن جود ندارد و از این نظر در نظام حقوقی فاقد اصالت وجود و اصالته الصحه از منظر حقوق مالکیت پایدار و با دوام است

■ با توجه به توضیحات ارائه شده میتوانیم به مبحث اصلی و فلسفه تولید این پول از منظر حقوق اقتصادی ورود نمائیم
فلسفه خلق این نوع پول بطور اخص در نطام مبادلات جهانی ،مقابله با طرح متحدانه و بالاتفاق نیروهای موثر جهانی با ابزارهای صیانت از محیط زیست و تغییرات لزومی در تولید انرژی و رویگردانی از منابع فسیلی و آلوده کننده های تبعی آن بوده است، تقریبا دو دهه است که تکنولوژی تولید انرژی به منظور خطارات آلاینده ها و آثار مخرب آن بر لایه ازون و تابشهای بلا مانع انوار فرابنفش که محیط زبست جهان را در معرض خطرات جدی و گرم شدن اکو سیستم خاکی و طبیعی قرار داده است، صاحبان صنایع تولید انرژی از منبع سوختهای فسیلی را متقاعد به خلق ابزارهای میان بند و واسطه ای نمود، بطوریکه ضمن همراهی با نیروهای حافظ محیط ریست و قدرت عامه نیروهای مردم جهان بتوانند بازیافت سود و سرمایه خود را تضمین نمایند، به این دلیل در سال 2009 و پس از انجام تحقیقات علمی و شناسه های ابزاری تولید مالکیت حق پولی، نهایتا به خلق پول نوعی که فاقد وجه شیئیتی باالذاته و قابل درک ولی بر خوردار از حمایتهای اعتباری باشد پرداختند، منبع خلق چنین پولی از یک تکنولوژی فکر مالی و بسیار شگرف برخوردار بوده است و نمی توان به سترگ بودن چنین اندیشه و ابتکار اراده خلاقانه آن بی اعتنا بود و مهمتریت وجه شجاعانه خلق این پول ،تحمل ریسک پذیری آن با فاکتورهای فاندامنتال بوده است و تشجیع شجاعت واردین به این بازار مبادله ای و قانع کردن ابواب جمعی جهانی آن به عنصر مالکیت کالایی که فاقد وجوه شیئیتی و مدیریتی قائم بالذات و جوهره ای مالکیت حق و حق تبعی که بنیان آن فاقد متغیر است کار و اقدام پرریسک و گمان شکنانه بوده است که مبتکرین این پول را در ردیف انسانهای شجاع و سلحشور در نظام مالی میتوان قرار داد و آنهایی که تحقیقات پایه ای و اولیه این پول را می شناسند بخوبی میدانند که ماین کردن این پول در سال های 2009 تا 2011 ارزش پولی چند سنت داشت و با صرف کمترین مقدار از انرژی و بوسیله یک کیس معمولی کامپیوترهای خانگی قابل ماین کردن یا خلق اعتباری این پول بوده است. ماهیت حقوقی پول بیت کوین و فلسفه تاسیسی آن از منظر حقوق اقتصادی

■ مخاطرات ارزشی پول بیت کوین از منظر ماهیت حقوقی و فریبکاری در استفاده از ابزار دفاع جهانی
1- فقدان پایه پولی و نا هم انطباقی ارزش پایه ای و اعتباری بی دفاع بودن مالیت کالایی
2-ابزار ظاهرا مدرن بنام having و نصف کردن ارزش پایه ای روز و دو برابر کردن ارزش غیر اسمی در هر 4 سال
3-فقدان کاراکتر تولید ثروت و متجلی کردن انباشت پول غیر موثر در تولید صنعتی
4-شکستن و گسستن نظامهای نظارتی و نهادهای مراقبتی با میل به اتکا به کلیشه های جرم پنهان به گستره جهانی

1-شیوه خلق پول و نظام تاسیسی آن مبتنی بر پایه پولی نظم پذیر و آداپته شده به هنجارهای قابل دفاع نیست و میل گریز از اتصالات انتظام پیشه جهانی و ملی، بطور غیر قابل مهار و حفاظت فیزیکی در سطح و طبیعت دارد، تمامی پولهای ملی موجود در جهان از یک نوع ارزیابی منطقی پایه پولی برخوردار است که نسبتی مستقیم با تولید ثروت و تولید ناخالص ملی دارد و میتواند ارزش اسمی و حقیقی پول را با نوساناتی مقبول و اعتلا بخشی به ارزش اسمی و مبادله ای پول منجر شود که تمامی ابزار های تغییرات ارزشی از نمادهای مادی و طبیعی و جلوه های روئیت پذیر و قابل دیدبانی جهانی برخوردار است در حالیکه ارزش اسمی و حقیقی این پول مقید به ابزارهای تغییر دهنده پایه پولی نبست اگر چه از یک مزیت تورمی که ناشی از نا تعادلی تولید ثروت و عرضه مازاد و تقاضای نقصانی بوجود میآید ظاهرا مبری است.

2-ابزار having و چرائی تاسیس آن در نطام ارزشگذاری بیت کوین
بطوریکه مستندا اعلام شده است بنیانگذاران و خالقین این پول حجم مشخص عددی این پول را مقید به 21000000 واحد نمودند و چون خلق پول، در نظام مالکیتی حقوق بانکی از طریق حجم نقدینگی و استفاده از پول تحریری و اسناد معتبر دینی که مرسوم و متداول در حقوق مالی و بانکی است و یکی از دلایل بحران سال 2008 آمریکا و جهان همین اسناد دیون ذمه ای و ترهینی بوده است این پول حجم موکد خود را به 21000000 واحد مقید نموده است ولی در هر 4 سال یکبار ارزش اسمی تعیین شده از سطح تقاضای وقت را به نصف تقلیل میدهد اما این تقلیل با روش فریبکارانه و جلوه های دوبرابر کردن ارزش حقیقی که هیچ معیار حسابدارانه و الگوهای سند رسی در ثبت آرتیکلهای فنی مالی ندارد همین واحد موکد را به دو برابر ارزش تبادلی افزایش میدهد ،یعنی در اصل با افزودن به ارزش غیر تکوینی و بر اساس پروتکل تدوینی، اقدام به دو برابر کردن دارائی شیئیتی دارندگان این پول می نماید بطوریکه در یک چرخه 10 ساله ،اررش پایه ای این پول به صفر می رسد اما ارزش اعنباری آن به دو برابر قطعی و نیم برابر سررسیدی آینده محاسبه می شود.

■ کاراکتر عدم تولید ثروت و…
ماهیت ذاتی پولهای ملی ،مبتنی بر تولید ثروت است زیرا یکی از عناصر سرمایه جهت تولید پول است و وقتی پول در چرخه تولید قرار میگیرد، بطور بلاواسطه تولید ثروت می کند زیرا تولید ثروت نیازمند نیروی کار و نیروی کار قائم به جسمانیت بشری یا رباتیک است که باعث سنجه گری در قیمت تمام شده کالا یا خدمات در معیت سایر ابزار و اقلام مفید تولید می شود، یعنی پول به عنوان کالای تام و موجودیت کالایی مستقل محسوب نمی شود، در حالیکه پول بیت کوین خود باالذاته کالا محسوب است و دارای هویت میان بند در تولید ثروت محسوب نمی شود مگر اینکه فرایند تبدیل به پول ملی را در پروسه مبادله طی نماید، فلذا پولی است که فاقد ابتکار اراده و ابزار خلاقانه تولید ثروت است. اما بطور غیر مستقیم باعث مصرف کالای سرمایه ای مثل انرژی حاصل از سوخت فسیلی میشود، نکته بسیار مهم و پایه ای اساسا بیت کوین برای جایگزینی تقاضاهای در حال خروج از بازار انرژی سوختهای فسیلی از طریق یک اقدام مخرب، مصرف غیرمستقیم انرژی برق که اکنون وابسته به نفت و گاز است خلق و ابداع شده است. امروزه ماین کردن بیت کوین به مقدار مصرف انرزی برق معادل یک میلیارد تومان در ایران و 55 دلار آمریکا و یا معادل ارزشهای مبادله ای changing در هر واحد رسیده است یعنی در اصل مکانیزم تولید این پول بستگی به سیستم قابل طراحی تکنولوژی تعیین مصرف انرژی برق دارد و کشورهایی که فاقد سوختهای فسیلی و منابع ارزان باشند قادر به تولید بیت کوین از نظر هزینه تولید و رعایت نقطه سربه سر هزینه تولید نخواهند بود و هرچه مقدار تقاضای موجود در مصرف انرژی برق از طریق تولیدات فسیلی خارج شود، تولید بیت کوین تقاضاهای جدیدی را از طریق ارزشهای تحصیل شدنی این پول به چرخه بازار تقاضا خواهد افزود و بازیافت سود و سرمایه سرمایه گذاران این عرصه را تقویت و تضمین می نماید. در اصل بیت کوین نقش مخربی در نابود کردن محیط زیست جهانی و ناکارآمد کردن تلاشها در مسیر بهبود اوضاع زیست جهانی دارد و چون انگیزه تقاضاهای وارد شده به این حوزه، بیشینه خواهی طبیعی و غیر مسئولانه و در ورای انرژی کار لازم در مالکیت این ارزش دارایی گونه و نوعی و اعتباری است از جذابیتهای پایداری بر خوردار است.

ولی در طی سه دهه آینده و همزمان با خروج تقاضا های بیشتر از بازار مصرف انرژی برق حاصل از سوختهای فسیلی و بی اشتیاقی تولیدکنندگان برق از محل منابع تجدید پذیر با امتیازات غیر آلایندگی، تقاضا برای این پول با سیر بشدت نزولی روبرو خواهد شد و ارزشهای چند برابر مصنوعی با روش تدوینی و اعتبار نا مطمئن به سقوط غائی خود خواهد انجامید و جالبتر اینکه متصدیان ناشناخته این پول در قبال دفاع جهانی از یک سپر امنیتی برخوردار می شوند و آن اینکه پس از فروپاشی تقاضای انباشت این دارایی اعتباری و ناموجود عینی که ممکن است در مراحل فروپاشی اعتبار خود به چندین برابر قیمت کنونی برسد فقط پاسخگوی ارزش اسمی آن در اولین سال مالی تولید بوده و می تواند در دفاع از ادعای دارندگان به ارزشهای انتظاری بازیافتهای بازار های سرمایه ای سهامی و بورسی استناد جسته و فقط برای هر واحد آن فقط چند سنت معادل میانگین ارزش مالی یک سال مالی اولیه به عنوان ارزش اسمی این پول بپردازد و درست دارندگان آن در سالهای پایانی به مثابه سرمایه گزاران بورس مالباخته قطعی و مرگ آور شوند.
نکته ای که نامشروعیت این پول را تایید و تضمین میکند همین بند از فراز این پول است که تدارک دفاع جهانی در قبال ادعای جهانی را از آغاز دیده است ضمن اینکه این شیوه تولید مبتنی بر ویرانی محیط زیست جهانی از طریق روشهای پنهانی و غیرمستقیم صورت میگیرد و با این مزیتهای نسبی بیشینه خواهی می تواند در طی چند دهه آغازین خروج تقاضاهای مصرف انرژی برق ناشی از سوختهای فسیلی را به تعادل و توازن ارضاء کننده به نفع سرمایه گذاران حوزه مصرف سوختهای فسیلی بر قرار نماید و عملا کلیه دنبال کنددگان و متقاضیان این دارایی اعتباری عملا در چرخه تخریب محیط زیست جهانی و نابودی کره خاکی به عنوان همکاران موثر تلقی میشوند و چون این بیشینه خواهی سوداگرانه از جذابیت خاص خود بر خوردار است فعلا و تا دو یا سه دهه آینده میتوان به رشد این بازار امیدوار بود.

■ شکستن و گسستن نظامهای نظارتی و مراقبتی امنیت پولی جهانی
یکی دیگر از ساز وکارهای پول بیت کوین، نقش مخرب آن در شکستن حفاظهای امنیت و ورهم شکستن گاردهای بسته نهادهای نظارتی و مراقبتی جهانی است، امروزه سبستمهای حفاظتهای تدوین شده ناظر بر مبادلات پولی که نقش موثر در پایشهای نظارتی و مراقبتی پولهای کثیف و سیاه دارند و یکی از ابزارهای موثر در بازدارندگی تامین مالی تروریزم و مواد مخدر و یا معاملات سیاه و گریزگاه های مالیاتی و معاملات سلاحهای غیر مجاز و انواع قاچاقهای بنیان برافکن جهانی و ملی محسوب می شوند از طریق این پول قادر می شوند که براحتی و خارج از دیده بانی جهانی، انجام مبادلات پولی جرایم ضد بشری فوق الذکر را میسر و تسهیل نمایند و یکی از جذابیتهای این پول مخرب ،مبادلات پایش ناپذیر آن به جهت ابزار سکوریتی شده و مطمئن از افشای هویت دارندگان این پول است و میتوان گفت سهم بزرگی از ارزش پذیری این پول علاوه بر استفاده از ابزار having فرصتهای شکستن بدون مسئولیت دیوارهای نصب شده امنیتی و تحت نظارت جهانی در مسبر مبادلات مجرمانه پولهای واقعی است که از طریق پول بیت کوین و در حفاظ امنیت غیرقابل شکست در حال انجام است. این فرآیند نشان میدهد که سرمایه داری جهانی از طریق خلاقیتهای تکنولوژیک، دائما در حال بازسازی قدرت حضور خود علی رغم تصمیمات شرافتمندانه عناصر مسئول جهانی و بشر دوستان کره خاکی است و یکی از دلایل ورود این پول به چرخه مبادلات عادی ابلان ماسک، ناگزبزی این شخص در تامین منافع سرمابه داران جهانی منابع تولید انرزی از طریق سوخت فسیلی بوده است و عملا کارخانه تسلا به ازاء کمک به محیط زیست از طریق تولید بکدستگاه اتومبیل برقی که باعث پالایش هوا از عدم تولید گازهای خطرناک و آلاینده های سوخت بنزین و گازوئیل یا گاز میشده است با وارد کردن بیت کوین به چرخه مبادلات پولی خود، عملا موجب تشدید تولید گازهای سمی از طریق پول بیت کوین گردیده و تمامی سود حاصله از این اقدام تکنولوژیک را که در بهینه سازی محیط زیست به سهم خود موثر بوده است وارونه سازی خواهد نمود زیرا تقاضا برای تولید این پول موجب مصرف انرژی برق بیشتر از محل منابع سوختهای فسیلی شده و باعث تخریب بیشتر محیط زیست با وصف تولید اتومبیلهای برقی میشود و عملا آقای ابلان ماسک بر خلاف اهداف انساندوستاه و خطر پرهیز محبط زیستی تبدیل به کاتالبزور خطرناک علیه هدف اولیه خود شده است.

نوسانات استعلایی ارزش حقبقی بیت کوین بعد از اعلام ایلان ماسک به میزان 17 دلار در هر واحد از نوسانات سینوسی محسوب می شود که هیچگاه هیچ پول رسمی و تحت حاکمیت حقوقی قوانین ناظر بر پول، نمیتواند از چنین جذابیتی بر خوردار باشد ،این نوسانات به ظاهر خوش آیند و مطلوب که بر ارزش دارائیهای پولی بیت کوین می افزاید در ذات خود اخبار خطرناک دیگری را نیز اعلان میدارد، اما چون تقاضاهای سیاه و میزان ترناور گردش مالی پولهای سیاه و غیر قانونی از حجم بسیار بالایی برخوردار و به همان میزان بر امنیت تبادلات نقش پایداری بازی میکند فعلا میتوان امیدوار به حضور سودآور و سوداگرانه در این بازار بود، اما فراموش نکنیم که این پول با تدارک ابزار حمایت از خود ،دفاع جهانی را منکوب و عقیم خواهد نمود و بازندگان این دارائی کسانی خواهند بود که در آخرین مراحل دارندگان این پول قلمداد خواهند شد و بی شباهت به شرکتهای هرمی نخواهد بود. ماهیت حقوقی پول بیت کوین و فلسفه تاسیسی آن از منظر حقوق اقتصادی


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

© تمامی حقوق متعلق یه نشریه می باشد

طراحی سایت ، فرابین پندار تبریز