راهکارهای کمپانی مکنزی برای دوران فراسوی کروناویروس

راهکارهای کمپانی مکنزی برای دوران فراسوی کروناویروس
 مهر ۲, ۱۳۹۹  goroob online  اقتصاد , بولتن ترجمه
راهکارهای کمپانی مکنزی برای دوران فراسوی کروناویروس

راهکارهای کمپانی مکنزی برای دوران فراسوی کروناویروس

 1. مقدمه

بقا در کوتاه مدت تنها برنامه ای است که برخی سازمان ها دارند. برخی دیگر در هاله ای از ابهام قرار دارند و به این فکر می اندیشند که پس از این بحران و بازگشت به وضع عادی چگونه جایگاه خود را  تثبیت کنند. سؤال این است که وضع عادی چگونه خواهد بود؟ از آنجا که هیچ کس قادر نیست بگوید بحران موجود تا کی داوم خواهد داشت، آنچه پس از بحران با آن روبرو خواهیم شد، شباهت  چندانی با وضعیت عادی در سال های اخیر نخواهد داشت. سخنان فوق 11 سال پیش در بحبوح‌ بحران مالی توسط یکی از همکاران ما «یان دیویس 1» نوشته شده است. امروز نه تنها این حرفها  دوباره واقعیت پیدا کرده اند، بلکه آنچه جهان امروز با آن روبرو شده، به مراتب دشوارتر هست. هر روز بیش از پیش معلوم می شود که دوران ما به طور اساسی به دو برهه تقسیم خواهد شد؛ دوران  پیش از کووید 19 و دور عادی جدید ‌ که در روزگار پساویروسی شکل خواهد گرفت که در اینجا از آن با عنوان «دوره عادی بعدی » یاد می شود. در این وضعیت بی سابق‌ جدید ما شاهد یک بازسازی  ابل توجه در نظم اقتصادی و اجتماعی جهانی خواهیم بود که کسب و کار و جامعه در آن عملکردی سنتی داشته اند. و در آیند نزدیک شاهد آغاز بحث و جدل هایی در این ‌ خصوص خواهیم بود که دور  عادی بعدی چه پیامدهایی با خود دارد ‌ و با آنچه زندگی های ما را در گذشته شکل داده است، چه تفاوتی خواهد داشت.

در اینجا تلاش می شود به این پرسش که در میان رهبران جوامع و بخشهای خصوصی و دولتی مطرح است، پاسخ داده شود: حال که تمامی معیارها و فرضیات سنتی ما ناکارآمد نشان داده اند، برای  خروج از این بحران چه باید کرد؟ به عبارت دیگر، حالا وقت آن است که به پرسشی که روزگاری بسیاری از ما از پدربزرگ و مادربزرگ های خود می پرسیدیم پاسخ دهیم: شما در زمان جنگ چه می  کردید؟ پاسخ ما به این پرسش در پیش گرفتن روشی پنج مرحله ای خواهد بود که ما را از این روزهای بحران به وضعیتی عادی که پس از پیروزی در نبرد علیه ویروس کرونا شکل خواهد گرفت، هدایت  ی کند.

این پنج مرحله عبارتند از: تصمیم گیری، تاب آوری، بازگشت، تصویرسازی دوباره و اصلاح. طول هر مرحله بر اساس مقتضیات جغرافیایی و صنعتی متفاوت خواهد بود و نهادها ممکن است  همزمان ناگزیر در چند مرحله فعالیت داشته باشند. امروز بر روی سایت مکنزی 3 گروهی از همکاران اقدام به انتشار مقاله ای با عنوان «صیانت از زندگی و معیشت ما: وظیفه زمان ما 4» کردند که در آن روی  ضرورت چاره جویی در حال حاضر برای این ویروس و برای اقتصاد تاکید می کند و به این ترتیب تصویرسازی دوبار آینده، یعنی دوران بعد از همه گیری، را به عنوان ‌ اولویت توجه ما تعیین می کند. به طور  کلی این پنج مرحله اولویت زمان‌ ما را نشان می دهند یعنی اگر می خواهیم راهی معقول به لحاظ اقتصادی و اجتماعی برای رسیدن به آیند عادی پیدا کنیم، مبارزه با کووید 19 اولویت اولی ‌  راهکارهای کمپانی مکنزی برای دوران فراسوی کروناویروس مسیری روشن به سمت وضعیت عادی است که رهبران جوامع در حال حاضر باید برای پیروزی در آن تلاش کنند.

 1. تصمیم گیری

تقریباً در تمامی کشورها اقدامات واکنشی در برابر بحران به طور کامل فعال شده اند. مجموعه ای گسترده از مداخلات بهداشت عمومی صورت گرفته است. نظام های مراقبت بهداشتی در تلاش برای  افزایش ظرفیت تخت های بیمارستانی، تجهیزات و کارکنان آموزش دیده آشکارا در وضعیت جنگی قرار گرفته اند. تلاشهایی برای رفع کمبودهای تجهیزات پزشکی کاملاً ضروری صورت می گیرد. طرح  های تداوم کسب و کار و امنیت شغلی با دورکاری به عنوان وضعیت عملیاتی پیش فرض افزایش یافته اند. بسیاری درگیر کاهش های شدید فعالیتهای خود هستند، در حالی که برخی به فعالیت های  خود سرعت می بخشند تا بتوانندتقاضاها در حوزه های حساس از غذا و نیازهای خانوارها گرفته تا کالاهای کاغذی را تامین نمایند. با بسته شدن فضاهای آموزشی کلاسها، نهادهای آموزشی به  منظور فراهم کردن فضای یادگیری به سمت آموزش بر خط حرکت می کنند. این مرحله ای است که رهبران کشورها در حال حاضر روی آن تمرکز کرده اند. برای اطلاعات بیشتر در این خصوص به مقاله  «کروناویروس یادگیری در میانه بحران 5» منتشر شده روی وبسایت مکنزی رجوع کنید.

با این حال، ترکیبی مسموم از انفعال و فلج، به جا می ماند، یعنی ماندن بر سر دوراهی های مشکل زایی که باید انتخاب کرد از جمله ممانعت یا عدم ممانعت در رفت و آمد؛ ایزوله کردن یا قرنطینه؛  بستن کارخانه یا صبر کردن برای دریافت دستور از بالا. به همین خاطر است که ما این مرحله را تصمیم گیری نامگذاری کرده ایم یعنی باید در خصوص مقیاس، سرعت و عمق اقدامات لازم در سطوح  دولتی و کسب و کاری تصمیم گیری شود. همان طور که مدیر مؤسسه ای می گوید «من می دانم باید چکار کنم. فقط باید تصمیم بگیرم که آیا نیاز است این تصمیم خود را با کسانی که باید اقدام  کنند به اشتراک بگذارم یا خیر »

 1. تاب آوری

اپیدمی پیشرفت کرده و به یک بحران در حال گسترش برای نظام مالی و اقتصادی جهان تبدیل شده است. افت شدید در فعالیت های اقتصادی که برای حفظ سلامت عموم ضروری است، به طور هم  زمان رفاه اقتصای شهروندان و نهادها را به خطر می اندازد. رخ دادن پشت هم و سریع چالش های نقدینگی 6 و توانایی پرداخت بدهی 7 برای صنایع متعدد در برابر تلاش بانک های مرکزی و دولت ها  در جهت کارآیی نظام های مالی مقاوم نشان می دهند. همان طور که تردیدها در مورد اندازه، تداوم و شکل افت تولید ناخالص ملی و اشتغال موجب پایین آمدن باقیماند شاخص اعتماد کسب و کار  می ‌ شود، بحران سلامت کم کم به یک بحران مالی تبدیل می گردد. تحلیل دیگری از مؤسس‌ مکنزی با ارجاع به منابع متعدد نشان می دهد که این شوک وارده به معیشت ما به واسط‌ تاثیر  قتصادی مبارزه با ویروس کرونا، بزرگ ترین شوک، تقریباً در طول یک قرن اخیر خواهد بود. در اروپا و ایالات متحده، احتمال می رود شوک مزبور تنها در طول یک فصل به کاهشی در فعالیت های اقتصادی  منجر شود که بسیار فراتر از کاهش درآمد تجربه شده در دوران رکود بزرگ باشد.

برای رویارویی با این چالش ها، انعطاف پذیری امری حیاتی است. مسائل کوتاه مدت در حوز مدیریت پول نقد برای نقدینگی و توان ‌ پرداخت بدهی به وضوح در اولویت هستند. اما دیری نخواهد پایید  ه  قتی شوک مزبور شروع به برهم زدن ساختارهای صنعتی موجود کرده و مناسبات رقابتی را برای همیشه تغییر می دهد، کسب و کارها ناگزیر باید بر اساس برنامه های انعطاف پذیری گسترده تری عمل کنند. بخش اعظم جمعیت دچار تردید و استرس مالی شخصی  خواهند شد. رهبران بخش دولتی، خصوصی و اجتماعی ناگزیر خواهند بود تصمیمات دشوار چرخه ای اتخاذ کنند که تاب آوری  اقتصادی و اجتماعی را توازن می بخشد. باید توجه داشت که انسجام اجتماعی به واسط‌ پوپولیسم و دیگر چالش هایی که پیش از پیدایش ویروس کرونا وجود داشتند، از قبل تحت فشار شدید بوده  است.

 1. بازگشت

بازگرداندن کسب و کارها به سلامت پس از یک دور تعطیلی شدید، ‌ خود چالش بسیار بزرگی است، چنان که چین اکنون به آهستگی در حال بازگشت به کار است، به این موضوع پی می برد. بیشتر  نایع نیازمند خواهند بود که کل زنجیر تامین خود را دوباره فعال کنند. با ‌ این وجود، مقیاس و زمانبندی متفاوت تکثیر ویروس کرونا به معنای این است که زنجیره های تامین جهانی در مناطق  جغرافیایی مختلف با اختلال روبرو است. ضعیف ترین نقطه در زنجیر تامین ‌ تعیین کنند موفقیت یا شکست بازگشت به استخدام مجدد، آموزش ‌
و دستیابی به سطوح قبلی زایایی نیروی کار خواهد بود. بنابراین رهبران کشورها باید نظام کاری و برنام‌ خود برای اقدامات ممکن در بولتن ترجمه کرونا ویروس نه تنها یک بحران سلامت با ابعادی عظیم است، بلکه یک بازسازی قریب الوقوع در نظم اقتصادی جهان پدید می آورد. در این نوشتار به نحو‌ هدایت پیشامدهای آتی از سوی رهبران کشورها پرداخته می شود.

راه بازگشت کسب و کارها به تولید مفید با سرعت و مقیاس مناسب را بازبینی کنند. زمستان با پیچیده تر کردن چالش موجود، کشورهای بسیاری را با بحرانی نو شده روبرو می کند. بدون دستیابی  به یک واکسن یا درمان پیشگیرانه، بازگشتی سریع به شرایط گسترش فزایند ویروس، تهدیدی حتمی است. در چنین وضعیتی رهبران کشورها ممکن است با تصمیمی دردناک در انتخاب بین «گزین‌  باخت-باخت 8» روبرو شوند یعنی کاهش خطر دوباره احیا شده برای جان مردم در مقابل خطری که سلامت جامعه را تهدید می کند و می تواند رکود اقتصادی شدید دیگری در پی داشته باشد. بنابراین،  بازگشت ممکناست مستلزم توسل به این امیدواری باشد که در طول ماه های فصل تابستان گسترش ویروس در نیمکر شمالی زمین موقتاً توقف ‌ پیدا کند- که البته قطعی نیست- و فرصتی  برای توسع‌ امکانات و تجهیزات تست گرفتن و پایش، ظرفیت نظام بهداشت و سلامت و دستیابی به واکسن و درمان برای ویروس برای مقابله با موج دوم همه گیری فراهم شود.

5.  تصویرسازی

دوباره شوکی با این ابعاد، تحولی ناپیوسته در اولویت ها و انتظارات افراد به عنوان شهروند، مستخدم و مصرف کننده به وجود خواهد آورد. این تحولات و تاثیرات آنها بر نحو زندگی، کار و  استفاد ما از فناوری در  هفته ها و ماه های آتی به صورت مشخص تری خود را نشان خواهند داد. مؤسساتی که با تکامل یافتن اولویت ها، خود را در راستای دستیابی به بهترین بهره وری از بینش  و دوراندیشی بهتر به متناسب ترین شکل بازآفرینی می کنند، تا حد زیادی موفق خواهند بود. روشن است که دنیای برخط تجارت بدون ارتباط می تواند تقویت شود به صورتی که رفتار مصرف  نندگان را برای همیشه تغییر دهد.  اما همان طور که تلاش برای کارآیی راه را برای انعطاف پذیری باز می کند- پایان جهانی سازی زنجیر تامین برای مثال با نزدیکتر ‌ ساختن تولید و تدارکات به مصرف  کنند نهایی- سایر تاثیرات می ‌ توانند اهمیتی به مراتب بیشتر هم داشته باشند. این بحران نه تنها نقاط آسیب پذیر را برملا می کند، بلکه فرصت هایی برای ارتقاء عملکرد کسب و کارها را نیز فراهم  می نماید. سران کشورها ناگزیر خواهند بود در خصوص این که کدام هزینه ها ثابت هستند و کدام یک می توانند متغییر باشند بازنگری کنند، چرا که تعطیلی بخش های زیادی از تولید مشخص می  کند که در نهایت چه چیزی ضروری است و چه چیزی خوب است که باشد. احتمالاً تجربه تعطیلی بخش اعظم تولید جهانی به تصمیم گیری ها در این مورد کمک خواهد کرد که تا چه حد می توان بدون  از دست رفتن کارآیی، عملیات ها را محدود کرد. آگاهی یافتن سریع از راهکاری برای تداوم گردش چرخ تولید در زمانی که به نیروی کار دسترسی نیست، فرصت ها برای جا انداختن تطبیق تکنولوژی  0  را تسریع می کند. نتیج‌ آن احساس قویتری است نسبت به این که چه چیزی کسب و کار را  ر مقابل شوک ها تاب آورتر، مولدتر و توانمندتر در رسیدن به دست مشتری می کند.

 1. اصلاح

دنیا در حال حاضر تعریف به مراتب تندتری از این موضوع دارد که چه چیزی منجر به شکل گیری حادثه ای غیرمترقبه )حادث‌ قوی سیاه( می شود. این شوک احتمالا در راستای تحقق آرزوی محدود کردن  برخی از عواملی که کمک کردند ویروس کرونا به جای یک مسئله محلی و قابل مدیریت به چالشی جهانی تبدیل شود، مفید خواهد بود. دولت ها در دور کنونی ‌ احتمالا این احساس را دارند که از  جانب شهروندان خود تشویق و پشتیبانی می شوند تا  نقشی فعال تر در شکل دهی به فعالیت های اقتصادی ایفا کنند. همان طور که جامعه در تلاش برای دوری، کم کردن احتمال و پیشگیری از یک بحران سلامت مثل بحران کنونی در آینده است، فعالان حوز کسب و کار نیز باید به دنبال پیش بینی تغییرات مطلوب عام‌ مردم در خط و مشی و مقررات باشند. در بیشتر اقتصادهای دنیا، نظام های  بهداشت و سلامت که از زمان  شکل گیری پس از جنگ جهانی دوم تغییرات اندکی داشته اند، ناگزیر خواهند بود مشخص کنند همان طور که به شکل بی وقفه خدمات مراقبتی حضوری و مجازی ارئه   ی کنند، چگونه با چنین موج سریعی از حجم بیمار برخورد کنند. در دنیایی با ارتباطات فراوان و شدیدا سیال و در حال تغییر، رویکردهای بهداشت عمومی باید در خصوص سرعت و هماهنگی جهانی  لازم برای واکنش نشان دادن خود بازنگری صورت دهند. سیاست ها در زیرساخت های حیاتی مراقبت بهداشتی، ذخایر راهبردی کالاهای کلیدی و تجهیزات تولید در زمان حوادث غیرمترقبه برای  جهیزات پزشکی حیاتی، همگی باید مد نظر قرار گیرند. مدیران نظام مالی و اقتصاد با درس گرفتن از شکست های اقتصادی در آخرین بحران اقتصادی جهان باید در حال حاضر به فکر تقویت سیستم  هت تاب آوری در مقابل شوک های شدید و برون زای جهانی مثل تکثیرات این اپیدمی باشند. نهادهای  آموزشی باید برای یکپارچه سازی کلاس درس با آموزش از راه دور مدرنیزه کردن کارها را در  دستور کار خود قرار دهند. فهرست کارهایی که باید صورت گیرند بیش از مواردی است که اشاره شد.  دوران پس از فروکش کردن اپیدمی هم فرصتی برای یادگیری از حجم عظیمی از نوآوری ها و  تجربیات جمعی فراهم می کند؛ از کار کردن در خانه )دورکاری( گرفته تا پایش و مراقبت در سطوح بسیار  گسترده. در کنار این فرصت درخواهیم یافت که کدام نوآوری ها اگر به طور دائم به کار گرفته  شوند، می توانند به بهبود چشمگیر رفاه اجتماعی و اقتصادی کمک کنند و کدام یک حتی اگر در توقف و محدود کردن شیوع این ویروس مفید بوده باشند، در نهایت مانعی برای بهتر شدن وضعیت   جامعه خواهند بود. همان طور که مقیاس تغییراتی که ویروس کرونا ایجاد کرده و در هفته ها و ماه های آتی ایجاد خواهد کرد- را ارزیابی می کنیم، به این نتیجه می رسیم که برای پی بردن به وسعت وخامت این بحران باید صبر کرد. با این حال پنج مرحله ای که در این نوشته توضیح داده شد مسیر روشنی برای آغاز راهبری به سمت وضعیت عادی بعدی- وضعیتی عادی که با هیچ یک از سال های  پیش از پیدایش ویروس کرونا، همه گیری که همه چیز را تغییر داد، شباهتی نخواهد داشت- پیش پای رهبران کشورها می گذارد.

زیرنویس:

 1. Ian Davis
  2. next normal
  3. McKinsey.com
  4.Safeguardi ng our lives and our livelihoods: The imperative of our time
  5. Coronavirus: Leadi ng through the crisis
  6. Liquidi ty
  7. Solvency
  8. Sophie’s Choice 9. برای اطلاعات بیشتر رجوع کنید به مقال‌
  بر روی سایت i d
  b Bub les pop: ownturns stop
  sey.comMacK
  10.Technology adoption
  منبع:
  Beyond coronavirus: The path to the next normal
  Kevin Sneader and Shubham Singhal
  McKinsey & Company March, 2020

 


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

© تمامی حقوق متعلق یه نشریه می باشد

طراحی سایت ، فرابین پندار تبریز