درباره ما

گروه رسانه ای غروب آنلاین

 

این مجموعه مطبوعاتی، متشکل از 4 مجله تخصصی در حوزه های مختلف، به همراه یک پایگاه خبری (غروب آنلاین) و نیز یک موسسه تبلیغاتی (نیما) می باشد. فصلنامه «غروب»، در حوزه فرهنگ و ادب منتشر می گردد- ماهنامه «انجمن» در حوزه اقتصادی- فصلنامه «هنر و اقتصاد» در حوزه های هنری با نگرش اقتصادی- و فصلنامه «آلوارس» در حوزه های ورزشی و اکوتوریسم.
تلاش ما در تمامی این مجلات، تجزیه و تحلیل بنیان های فکری بشریت و ارائه تفسیری متفاوت و دگرگونه از آن خواهد بود. ما در پی آن هستیم که بتوانیم بستری فراهم کنیم تا کلیه مفاهیم و اندیشه های بشری مورد مداقه و چالش قرار گیرند. از آن جا که مفاهیم بشری مربوط به یک جغرافیای خاص سیاسی و فرهنگی نبوده و بلکه دست آورد تمامی انسان ها در طول تاریخ تمدن او بوده، لذا ما نیز در پی محدود کردن این اندیشه ها در یک حوزه جغرافیایی خاص و یا مکتب سیاسی بخصوصی نخواهیم بود؛ اما، این همه به آن معنا نیست که به بازاندیشی آنها ننشینیم و آن را در حوزه های مختلف جغرافیایی و مکاتب خاص مورد چالش قرار ندهیم. بنابراین تمامی سعی ما بر این خواهد بود که بتوانیم بستری فراهم کنیم تا اندیشه هایی که فرصت بروز نیافته اند، امکان حضور در عرصه افکار عمومی و مورد مداقه قرار گرفتن قرار گیرند. گرچه برای رسیدن به این منظور برای خود چارچوب هایی داریم ولی هرگز خود را مقید به رعایت چارچوب های سنتی نمی دانیم چرا که معتقدیم مرزبندی های سنتی سخت تنگ است و محدود، و برآورد کننده نیازهای امروزی بشر نیست. ما همه این موارد را انجام می دهیم تا بتوانیم، به زعم خود، در ساختن جهانی سهیم باشیم که در آن برای سعادت یکدیگر زندگی کنیم و بتوانیم برای آزادی انسان ها اندیشیده و از صلح برای او سخن بگوییم.
ما این همه را بر پایه یک ایده، یک باور و یک امید بنا نهاده ایم: ایده ما تولید، بازتاب و بازنشر آرا و اندیشه هایی است که یک گام ما را به و جهان نزدیک تر می کند.
باورمان این است که تک صدایی یکی از عارضه های دیرین جامعه ما است. گرچه می خواهیم صدای خود را داشته باشیم، اما دوست داریم محملی نیز باشیم برای صداهای دیگر، تا شاید هم صدا بودن را بیاموزیم.
و امید ما، این است که بتوانیم در تعقیب علایق روشنفکری خویش، سرزمین خود را گامی به سوی ایده های نوگرا نزدیک تر کنیم.
ما در کنار مجموعه ای کثیر و متعدد از نویسنده ها و اندیشه ها، برای این همه به راه افتاده ایم و دست تمام کسانی را که در این همه برای ما یاریگر هستند، می فشاریم.

با احترام
مدیر مسئول
علی حامد ایمان

© تمامی حقوق متعلق یه نشریه می باشد

طراحی سایت ، فرابین پندار تبریز