داغ جنایت سبعانه و کودک کشی در افغانستان!

داغ جنایت سبعانه و کودک کشی در افغانستان!
 اردیبهشت ۲۰, ۱۴۰۰  goroob online  منتخب , جامعه
داغ جنایت سبعانه و کودک کشی در افغانستان!

دکتر مهدی شبروهی- حقوقدان

داغ جنایت سبعانه و کودک کشی در افغانستان، سراپای هر موجود انسانی را باید بسوزاند. چگونه می توان شاهد چنین اقدام جراره ای بود و بر خرمن هستی و وجودی چنین تبهکاران بی نظیری اتش انهدامی نگشود! و چگونه باید به نظاره نشست خیانتهای پنهان و آشکار دست اندرکاران وطنی داخل افغانستان و مصالحه گران غرب و ائتلاف شوم نظامیان مستقر جهانی را که دعب مبارزه علیه تروریسم منطقه را داشتند!

دور نخواهد بود ایامی که با خروج مصلحت اندیشانه و وجه المصالحه قراردادن مردم بی پناه افغانستان از سوی نیروهای آمریکا و ائتلاف تحت رهبری ناتو، شاهد تکرار چنین جنایاتی علیه بشریت در افغانستان باشیم. آیا می توان تصور کرد که نیروهای نظامی ائتلاف غرب با حضور موثر 20 ساله قادر به انهدام این کانونهای جنایتکاراته نبودند، آیا می توان پذیرفت که علی رغم خیانتهای همسایگان افغانستان و هم افزایی استراتژیک آنان با طالبان و دیگر گروه های تروریستی، نیروهای نظامی ملی و سرزمینی کشور و اتحاد نیروهای ائتلاف قادر به سوراندن ریشه های خشم و نفرت این تروریستهای مسلط بر سرنوشت مردم مظلوم افغانستان نبوده اند. آنچه که مسلم است هیچ عقل متعارفی قانع به بقاء قدرت مشتی تروریست با همه امکانات تجهیزاتی و نفری و نیرومندی این جانیان جرار و ضد بشر نمی شود، اگر چه حاکمیت به ظاهر ملی و میهنی افغانستان نیز فارغ از مسئولیت چنین رخدادهای دامنه دار و با دوام نخواهند بود، اما توجه این مسئولیت با سهم بیشتر متوجه ائتلافی است که داعیه امانیسم و بشر دوستی دارند، واقعیات کنونی و خروج نیروهای ائیتلاف به رهبری آمریکا نشان می دهد که این منطقه و مردمانش همچنان وجه المصالحه منافع تاکتیکی و اهداف استراتژیک غرب و همدستان اروپایی است. اگرچه نباید اختلافات قومی و حاکمیت قبیله ای و اعتقادات و باورهای کهنه گرا و دیرینه طلب اقوام و قبایل افغانستان را در تشدید این درگیریهای خانمان سوز و مداومت تاریخی آن نادیده گرفت، لیکن چنین رخدادهای دهشتناک و کودک کشی مداوم و جنایتهای کم نظیر علیه بشریت در منطقه، تحت این توجیهات، مقنع وجدان نخواهد بود. بی گمان مسئولیت این اقدامات جنایتکارانه متوجه افراد و قدرتهای حاکمیتی همسایگان متصل مرزی و کشورهای منفصل منطقه ای که به انحاء صور این گروهای جنایت پیشه را تحت حمایتهای سیاسی و لجستیک و تجهیز نیروهای انسانی قرار داده و میدهند متوجه آنان خواهد بود. اگرچه دیپلماسی رد بهترین و کاراترین ابزار رافع مسئولیت در جهان امروز شناخته می شود و تحت لوای این ابزار همه جانیان قادر به طرد و دفع عوارض دستهای خون آلود خود می شوند، اگر جهان بشریت و داعیه داران دروغین صلح جهانی و مصالحه گران منافع ملی که سیاست سوداگرانه و ضد بشری را در لفافه مشروعیت طلبی می پیچند خود را ملزم به حمایت از بدیهیات اولیه حقوق انسانی بر پایه زیست حداقلی و بیولوژیک و نه بر مدار ابزار و لوازم رفاهیت بخش متعارف ندانند و علیه این جرثومه های قتل و جنایت به اتحاد عملگرایانه نرسند باید منتظر تکرار وحشت آفرین دیگری از جنس جنایتهای هولناک آوار شده بر سوریه و یمن و 11 سپتامبر دیگر باشند. اگر جهان امروز کمر همت به نابودی ابن نابودگران هستی سوز نبندد، فردا باید منتظر خاکستر نشینی از پس شعله های سرکش و سوزنده این تحجر ددمنش باشد زیرا دیوارهای دفع خطر فاصله های زمانی سالیانه به اندک لحظات دقایقانه رسیده است و هیچ کشوری قادر به پناهجویی در پشت فاصله های جغرافیائی نیست و چه خوب است جهان مدرن دریابد که برد مفید شلیک تروریزم تا پشت دیوارهای منطقه بلازده خاورمیانه نیست بلکه قلب لندن و پاریس و برلین و نیویورک و شاید مسکو و پکن است.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

© تمامی حقوق متعلق یه نشریه می باشد

طراحی سایت ، فرابین پندار تبریز